Hjälpverksamhet

 Vid vårt 5-årsjubileum 2010 lämnade vi ett                   

 bidrag om 10000:- till Hemlösas Hus i Helsingborg.                                                                         

        .


En elev ur avgångsklassen Hotell och Restaurang erhöll ett Stipendium om 10000:-

 Vår loge har under de gångna åren lämnar bidrag till social verksamhet, lämnat stipendier till lovande

 ungdomar inom olika verksamheter, mm.

 2012 lämnade vi ett bidrag om 3000:- till Hemlösas Hus.

  2017 delade vi ut ett stipendium tillsammans med Ruby och Lars Ullmans Stiftelse om 25000:- till

  Filip Jonsson, 16-årig Valthornstuderande.

Mästare: Thomas Johansson

Skrivare: Christer Lind

Munskänk: Åke Hylander

Logens Bankgiro: 5179-0269

Logens Org. nr: 802414-6956.

Webansvarig Olle Bergqvist

olles.rv6@telia.com

Adress:  Logen 31 Rimfaxe

                c/o Christer Lind

                Blåkullagatan 19B

                 254 57 Helsingborg