Start

    Vi vill dela en hemlighet med dig

men du får lova att inte avslöja den för någon!

Inom Bifrostorden tycker vi om att vara högtidliga - och hemlighetsfulla.

Tycker du också om att någon gång klä dig snyggt och vara lite högtidlig?

Vår klädkod är vid möteskvällar Mörk kostym med vit skjorta, svart slips, svarta skor.

Då är Bifrostorden något för dig.

 Bifrostorden välkomnar varje svensk man oavsett etniskt ursprung, men med svenskt medborgarskap.

 Du har en Fadder som leder dig genom den första tiden som broder i vår Loge.

 Bifrostordens ideologi formulerades då Orden instiftades 1925 och gäller fortfarande.


  Orden skall befrämja utbredandet av en sund livsåskådning.


  Orden ska bereda sina bröder tillfälle till sällskaplig samvaro.


  Orden skall bedriva hjälpverksamhet.


 Detta innebär att vi vill ge bröderna lust till personlig utveckling, förmåga till eftertanke och ökad självkänsla

 samt socialt medvetande.

 Alla politiska och religiösa ställningstaganden lämnar vi till den enskilde brodern.


 Vi bidrar i vår hjälpverksamhet till en mänsklig tillvaro för våra bröder och medmänniskor samt stödjer

 ekonomiskt ungdomars kulturella utveckling.

Mästare: Thomas Johansson

Skrivare: Christer Lind

Munskänk: Åke Hylander

Logens Bankgiro: 5179-0269

Logens Org. nr: 802414-6956.

Webansvarig Olle Bergqvist

olles.rv6@telia.com

Adress:  Logen 31 Rimfaxe

                c/o Christer Lind

                Blåkullagatan 19B

                 254 57 Helsingborg