Direktorium

Logens Mästare tillsätts för en tid av två år av Ordens Styrande Mästare efter förslag från Logens Valkollegium.

Logens övriga tjänstemän tillsätts av Logens Mästare.

Logemästare

Logens förste Mästare var Ulf Hansen.

Företagare.

2005 - 2007

Avled i augusti 2007

Logens andre Mästare var Olle Bergqvist.

Pensionerad Ingenjör

TfM hösten 2007

2008 - 2013

Logens tredje Mästare var Gordon Hygreus.

Banktjänsteman

Rådgivare

2014 - 2016

Logens fjärde Mästare

var Bo Andersen

Coordinator/Samordnare

2017 - 2019

Foto kommer

Logens femte Mästare är Thomas Johansson

Professor/konslut

2020 -


Direktorium 2020

Mästare

Thomas Johansson


Förste Ställföreträdande Mästare

Thomas Ralfsson


Andre Ställföreträdande Mästare

Lars Bertram


Talare

Vakant


Inre Ledsagare

Olle Bergqvist


Yttre Ledsagare

Bengt Jönsson


Skrivare

Vakant


Skattmästare

Christer Lind


Intendent

Bo Bengtsson


Förste Väktare

Börje Månsson


Andre Väktare

Thomas Malmborg


Dirigent

Gert Nordahl


Munskänk

Åke Hylander


Vakthavande Broder

Lennart Ståhl


Uppvaktande Broder I

Tommy Lilja


Uppvaktande Broder II

Vakant


Logens Curator

Tore Person


Brödrarepresentant


Brödrarepresentant


Mästare: Thomas Johansson

Skrivare: Christer Lind

Munskänk: Åke Hylander

Logens Bankgiro: 5179-0269

Logens Org. nr: 802414-6956.

Webansvarig Olle Bergqvist

olles.rv6@telia.com

Adress:  Logen 31 Rimfaxe

                c/o Christer Lind

                Blåkullagatan 19B

                 254 57 Helsingborg