Om Logen

 Bifrostorden bildades 1925 och är därmed en av landets yngsta ordnar. Orden har idag 34 loger fördelade över

 landet med den nordligaste i Hudiksvall och den sydligaste i Malmö.

 Mer om Bifrostorden finner du i www.Bifrostorden.se.


 Logen 31 Rimfaxe i Helsingborg bildades den 8 oktober 2005. Vi hyr lokaler av ODD FELLOW-orden

 tillsammans med flera andra Ordensloger.

 Vi är idag - 2019 - ett 40-tal bröder som träffas en gång i månaden under höst - vinter - vår för trevligt   umgänge och högtidligt logesamkväm.

 Dessutom genomför vi olika aktiviteter som ex. öl- och vinprovning, studiebesök, julbord och mycket annat.


 Våra logekvällar består av tre delar:

 Vi samlas vid 18.30-tiden för en stunds samvaro före kvällens högtidlighet.

 Kl 19.00 kallas bröderna till kvällens högtidliga gradgivning under ledning av Logens Mästare.

 Vid c:a 21.00 kallar Munskänken till kvällens Brödramåltid.

 Efter måltiden samlas en del av oss i samlingsrummet för lite eftersnack innan hemfärd.

 Då Bifrostordens Loger endast har Bröder finns på en del orter Damloger där huvudorganisationen är BDR,

 Bifrostdamernas Riksorganisation. Damlogen i Helsingborg heter Gersimi. Logen bildades samtidigt med Logen

 31 Rimfaxe.

Mästare: Thomas Johansson

Skrivare: Christer Lind

Munskänk: Åke Hylander

Logens Bankgiro: 5179-0269

Logens Org. nr: 802414-6956.

Webansvarig Olle Bergqvist

olles.rv6@telia.com

Adress:  Logen 31 Rimfaxe

                c/o Christer Lind

                Blåkullagatan 19B

                 254 57 Helsingborg