2020


 Foton från Broder Christer Lind

och  Tore Persson

  Fredag den 10 januari - Grad V

Bröderna Kent Breden och Tommy Lilja befordrades till Grad V, Trohetens Grad. Två bröder från resp 23 Forsete och 33 Danheim erhöll samtidigt Grad V.

Logen besöktes av

28 bröder. Vår Mästare

hade hastigt lämnat 

logen varför ExM Olle

Bergqvist ledde grad-

givningen.

Brödramåltid 2
Brödramåltid
Recipiender 20-01-10

   Fredag den 14 februari - Grad I med Mästarinstallation

Logens valkollegium hade utsett broder Thomas Johansson till ny Mästare. Ordens Ställföreträdande Styrande Mästare installerade honom

varefter Mästaren förde logen och vi tog emot en ny broder, Anders Ek.

Bröderna Bengt Eliasson och

Mats Lindskoog hyllades för

fyllda jämna år. 28 bröder

besökte logen denna kväll i

Frihetens tecken.

2_optimized
Måltid14febr_optimized
P1020225_optimized (1)
P1020234_optimized
P1020235_optimized
Recipiend14febr_optimized

Mästare: Thomas Johansson

Skrivare: Ulf Tell

Munskänk: Åke Hylander

Logens Bankgiro: 5179-0269

Logens Org. nr: 802414-6956.

Webansvarig Olle Bergqvist

olles.rv6@telia.com

Adress:  Logen 31 Rimfaxe

                c/o Christer Lind

                Blåkullagatan 19B

                 254 57 Helsingborg