2020


 Foton från Broder Christer Lind

och  Tore Persson

  Fredag den 10 januari - Grad V

Bröderna Kent Breden och Tommy Lilja befordrades till Grad V, Trohetens Grad. Två bröder från resp 23 Forsete och 33 Danheim erhöll samtidigt Grad V.

Logen besöktes av

28 bröder. Vår Mästare

hade hastigt lämnat 

logen varför ExM Olle

Bergqvist ledde grad-

givningen.

Brödramåltid 2
Brödramåltid
Recipiender 20-01-10

   Fredag den 14 februari - Grad I med Mästarinstallation

Logens valkollegium hade utsett broder Thomas Johansson till ny Mästare. Ordens Ställföreträdande Styrande Mästare installerade honom

varefter Mästaren förde logen och vi tog emot en ny broder, Anders Ek.

Bröderna Bengt Eliasson och

Mats Lindskoog hyllades för

fyllda jämna år. 28 bröder

besökte logen denna kväll i

Frihetens tecken.

2_optimized
Måltid14febr_optimized
P1020225_optimized (1)
P1020234_optimized
P1020235_optimized
Recipiend14febr_optimized

    Fredag den 14 mars - Årsmöte.

 Ett femtontal bröder deltog. Sedvanliga val genomfördes.

 Efter mötet samlades vi för gemensam måltid med smörgårdstårta

och kaffe.

Efter årsmötet den 14 mars var inplanerat två ytterligare logemöten under våren. Omkring den 20 mars slog Coronaviruset till som innebar att personer över 70+ var en riskgrupp för allvarlig sjukdom vid smitta. Flertalet av logens bröder tillhör denna grupp varför alla vårens möten ställdes in.

Våravslut med Minigolf

Lördagen den 5 juni samlades vi, sju bröder och sex damer från Gersimi till Våravslut med traditionell Minigolf. Vann gjorde broder Mats Lindskoog tillsammans med broder Christer Lind. Efter matchen tillhandahöll Mästaren grillkorv.

golf20-11
golf20-21
golf20-31
golf20-41

  Fredag den 4 september - Grad III

 14 bröder samlades för att inviga broder Thomas
 Malmborg i Kunskapens Grad. Då restriktioner fortfarande
 råder hade vi modifierat Ritus så att FSM iklädde
 recipienden gradbandet på Mästarens uppmaning. Vi satt
 vid bord om 4 i matsalen, Mu serverade coronasäkrade
 Smörrebröd. Broder Thomas hyllades också för snart fylla
 60 år och broder Lars bertram hyllades för fyllda 75 år.

Mästare: Thomas Johansson

Skrivare: Christer Lind

Munskänk: Åke Hylander

Logens Bankgiro: 5179-0269

Logens Org. nr: 802414-6956.

Webansvarig Olle Bergqvist

olles.rv6@telia.com

Adress:  Logen 31 Rimfaxe

                c/o Christer Lind

                Blåkullagatan 19B

                 254 57 Helsingborg