2019-1 Foton från Broder Christer Lind

och  Tore Persson

  Fredag den 15 januari - Grad IV

 Bröderna Ulf Tell och Mats Fredland befordrades till Hoppets Grad   denna dag. 21 bröder deltog

 i årets första gradgivning.

gradIV18jan-19.3
gradIV18jan-19-1

   Torsdag den 7 februari - årsmöte 2019

 26 bröder deltog i årsmötet samt två damer vid den efterföljande

 buffe´n.

   Fredag den 15 februari - Grad I med 

   Mästarinstallation

 31 bröder deltog med gästande Mästare från 18 Mjölner och 23

 Forsete samt OC Anders Randelius som återinstallerade Mästaren.

 Två nya bröder, Mike Niva och 

 Micke Petersson invigdes till

 Frihetens Grad.

 Broder Jan Granholm tilldelades

 Logernas Belöningstecken.

grad1-19-3
grad1-19-2
grad1-19-1

  Fredag den 1 mars - Grad II

 Broder Tomas Malmborg upptogs i Vänskapsbröderna krets, för-

 ärades insignier och delgavs vad Ritus säger om Vänskapen.

 23 bröder deltog, broder Bengt Eliason förärades Logernas 

 Belöningstecken samt hyllades

 broderTomas Ralfsson för

fyllda 60 år.gradII-3-1
gradII-16
grad II-1711-3
gradII-13
gradII-14
gradII-10
gradII-11
gradII-17
gradII-6-1

   Våravslut med Bangolf

 Den 25 juni spelade vi traditionsenligt Bangolf som avslutning på 

 Vårtreminen.

 Vann  gjorde broder Jan Granholm med Olle Bergqvist som gor tvåa.   Ett tiotal bröder deltog med gäster från 18 Mjölner samt damer från

Gersimi.

   Fredag den 13 september - Grad II

 Broder Mike Niva befordrades till

 Vänskapens Grad tillsammans med

 en gästande recipiend från Logen 20

 Vesthav. 25 bröder deltog med gästande

  bröder från 20 Vesthav.

0913-1
0913-2
0913-3
0913-4
0913-5
0913-6
0913-7

   Fredag den 4 oktober - Loge utan reception

 Vi hade ingen recipiend denna dag varför vi träffades till en

 loge utan reception. Vi var 20 bröder

 närvarande.

 Broder Mats Lindskoog förärades 

 Logernas belöningstecken.

logeutanrec1004-1
logeutanrec1004-2
logeutanrec1004-3

     Fredag den 13 december - Julbord med damer.

   Till Julbordet infann sig 25 herrar och damer varav 7 damer

   med en gästande samt 15 bröder från Rimfaxe med en

   broder från Junehus och en blivande broder. Vår mat-

   leverantör dukade upp rikligt med allt som tillhör julbordet.

julbord3
julbord2
julbord1

Mästare: Thomas Johansson

Skrivare: Christer Lind

Munskänk: Åke Hylander

Logens Bankgiro: 5179-0269

Logens Org. nr: 802414-6956.

Webansvarig Olle Bergqvist

olles.rv6@telia.com

Adress:  Logen 31 Rimfaxe

                c/o Christer Lind

                Blåkullagatan 19B

                 254 57 Helsingborg