2017

   Lördag en 11 febriari -

  träff hos broder Mats Fredland

  Sju bröder med fruar/sambo var närvarande.

  Hos Mats fick vi veta lite om Traditionell Kinesisk medicin, bl a att en

  upptäckt som givit Nobelpriset utrotat malaria. Några av oss provade

  på akupunkturbehandling

  Fredag den 17 februari - Grad I med Mästarbyte

 31 bröder var närvarande.

 Ordens Ställföreträdande

 Styrande Mästare installerade

 Logens nye Mästare, Bo Andersen.

 En ny broder recipierade i

 Frihetens Grad, Grad I,

 Bengt Onemark.

  Fredag den 28 april - Grad V

 Broder Thomas Johansson recipierade i Trohetens Grad.

 Vi gästades av M 23 Forsete samt ExM 20 Vesthav och

 ExM 23 Forsete. 22 bröder deltog i gradgivningen samt tre bröder

 med lägre grad deltog i måltiden.

  Fredagen den 15 oktober - Grad II

 Broder Bengt Onemark recipierade i Vänskapens Grad.

 26 av Logens bröder deltog varav en med Grad I.

 Inför säsongstarten har vi

 engagerat en ny mat-

 leverantör, Ättekullalunchen.

 Samtliga bröder lät sig väl

 smaka av en delikat

 Skagenröra med efter-

 följande Dansk Flaeskestek.

 Ett välfyllt vinstbord vid

 lotteriet avslutade kvällen.

   Fredagen den 10 november - Grad II

 Broder Thomas Ralfsson recipierade i Vänskapens Grad.

 19 av Logens Bröder deltog

 samt hade vi glädjen återse

 broder Bernt Gustavsson,

 7 Junehus, boende i

 Helsingborg som gäst.

  Fredag 24 mars - Högtidsloge med stipendie-

 utdelning.

 Vi delade ut ett stipendium på 15000:- ur Rimfaxefonden samt   10000:- ur Ruby och Lars Ullmans stiftelse till Filip Jonsson, 16 år   som studerar Valthornspel vid Malmö Latinskola.

 Vi bjöd in Gersimis damer samt bröders och systrars anhöriga, vi var   47st.

  Fredag 19 maj - Grad I

 En ny broder hälsades välkommen av 29 bröder vid vårens sista grad-

 givning. Broder Larserik Johansson hyllades för fyllda 70år.

  Fredag 13 oktober - Grad III

 Bröderna Ulf Tell och Mats Fredland recipierade i Kunskapens Grad.

 Vi hade besök av bröder från Logerna 5 Åsagård, 16 Runheim, 18   Mjölner och 23 Forsete. Bröderna från 5 Åsagård medförde en   recipiend. Nye SLM hedrade logen med ett besök.

  Fredagen den 8 december - GradIV

 Bröderna Kent Brede´n och Tommy Lilja reciperade i Hoppets Grad.

 Logen besökles av 13 bröder

 amt hade vi besök av 6 gäster

 från18 Mjölner, 23 Forsete

 och 33 Danheim.

 Fem av de gästande bröderna

 tjänstgjorde.

 Broder Tommy Lilja uppvaktades

 för fyllda 70 år och broder

 Bo Bengtsson för fyllda 75 år.

 

    Referat från gradgivningar, mm

 2017

  Måndag den 23 januari - Årsmöte

 23 bröder var närvarande.

 Efter årsmötet bjöds de närvarande på en trerätters middag

 tillsammans med inbjudna anhöriga, 9 damer.

 Broder Mats Lindskoog berättade till trevliga bilder om en del av sin

 tid i Flygvapnet.

 (Foton saknas)


Mästare: Thomas Johansson

Skrivare: Christer Lind

Munskänk: Åke Hylander

Logens Bankgiro: 5179-0269

Logens Org. nr: 802414-6956.

Webansvarig Olle Bergqvist

olles.rv6@telia.com

Adress:  Logen 31 Rimfaxe

                c/o Christer Lind

                Blåkullagatan 19B

                 254 57 Helsingborg