2016


 Referat från Gradgivningar, mm

 2016

  Fredag 25 november -16. Grad V Trohetens Grad.

 Broder Christer Lind recipierade.

23 bröder deltog.

  Fredag 4 november -16. Grad IV Hoppets Grad.

 Broder Ola Ahlström recipierade.

19 bröder deltog.

Bröderna Åke Hylander, Lars Bertram och

Jan Ekvall hyllades för erhållen högre grad.


  Fredag 7 oktober -16. Grad II Vänskapens Grad.

 Bröderna Mats Fredland och Bengt Jönsson recipierade.

27 bröder deltog.

  Fredag 9 september -16. Grad II Vänskapens Grad.

Bröderna Ulf Tell och Patrik Dannehall recipierade.

Broder Bengt Eliasson erhöll Veterantecknet

för 25 år i Bifrostorden.

25 bröder deltog.

Mästare: Thomas Johansson

Skrivare: Christer Lind

Munskänk: Åke Hylander

Logens Bankgiro: 5179-0269

Logens Org. nr: 802414-6956.

Webansvarig Olle Bergqvist

olles.rv6@telia.com

Adress:  Logen 31 Rimfaxe

                c/o Christer Lind

                Blåkullagatan 19B

                 254 57 Helsingborg