Direktorium

Logens Mästare tillsätts för en tid av två år av Ordens Styrande Mästare efter förslag från Logens Valkollegium.

Logens övriga tjänstemän tillsätts av Logens Mästare.


Direktorium 2019

Mästare

Bo Andersen


Förste Ställföreträdande Mästare

Jonas Mogensen


Andre Ställföreträdande Mästare

Ulf Tell


Talare

Kent Brede´n


Inre Ledsagare

Olle Bergqvist


Yttre Ledsagare

Thomas Ralfsson


Skrivare

Christer Lind


Skattmästare

Torgny Hultqvist


Intendent

Bo Bengtsson


Förste Väktare

Tommy Lilja


Andre Väktare

Thomas Johansson


Dirigent

Göran Evaldsson


Munskänk

Åke Hylander


Vakthavande Broder

Lennart Ståhl


Uppvaktande Broder I

Christer H Persson


Uppvaktande Broder II

vakant


Logens Curator

Jan Ekvall


Brödrarepresentant

Tore Persson


Brödrarepresentant

Jan Ekvall


Logemästare


Logens förste Mästare var Ulf Hansen.


Företagare.


2005 - 2007


Avled i augusti 2007

Logens andre Mästare var Olle Bergqvist.


Pensionerad Ingenjör


TfM hösten 2007


2008 - 2013

Logens tredje Mästare var Gordon Hygreus.


Banktjänsteman

Rådgivare


2014 - 2016

Logens fjärde Mästare

är Bo Andersen


Coordinator/Samordnare


2017 -

Mästare: Bo Andersen

Skrivare: Christer Lind

Munskänk: Åke Hylander

Logens Bankgiro: 5179-0269

Logens Org. nr: 802414-6956.

Webansvarig Olle Bergqvist

olles.rv6@telia.com

Adress:  Logen 31 Rimfaxe

                c/o Christer Lind

                Blåkullagatan 19B

                 254 57 Helsingborg